Instalacja

Użycie pip jest najprostszym sposobem na instalację najnowszej wersji z PyPI:

pip install tweepy

Możesz także użyć Git do zklonowania repozytorium z GithHub i zainstalować najnowszą wersję deweloperską:

git clone https://github.com/tweepy/tweepy.git
cd tweepy
pip install .

Możesz także zainstalować prosto z repozytorium GitHub:

pip install git+https://github.com/tweepy/tweepy.git