Uruchamianie testów

Te kroki wyjaśniają jak uruchamiać testy dla Tweepy:

  1. Pobierz kod źródłowy Tweepy do katalogu.
  2. Zainstaluj z pobranego źródła z test extra, np. pip install .[test]. Opcjonalnie możesz zainstalować też dev extra, dla tox i coverage np. pip install .[dev,test].
  3. Uruchom python setup.py nosetests lub po prostu nosetests w katalogu źródłowym. Z dev extra będzie wyświetlone sprawozdanie a tox może być także użyty do uruchomienia testu z inną wersją Python.

By nagrywać nowe kasety możesz użyć niżej wymienionych zmiennych środowiskowych:

TWITTER_USERNAME CONSUMER_KEY CONSUMER_SECRET ACCESS_KEY ACCESS_SECRET USE_REPLAY

Po prostu ustaw USE_REPLAY jako FALSE i dostarcz aplikacji dane logowania oraz nazwę użytkownika.