Pierwsze kroki

Wprowadzenie

Jeżeli jesteś nowy to tutaj jest idealne miejsce do rozpoczęcia twojej przygody z Tweepy. Celem tego poradnika jest pomoc w ustawieniu i rozpoczęciu pracy z Tweepy. Nie znajdziesz tu zbyt szczegółowych opisów, głównie podstawowe informacje.

Hello Tweepy

import tweepy

auth = tweepy.OAuthHandler(consumer_key, consumer_secret)
auth.set_access_token(access_token, access_token_secret)

api = tweepy.API(auth)

public_tweets = api.home_timeline()
for tweet in public_tweets:
    print(tweet.text)

Ten przykład pobierze tweety z twojej osi czasu i wyświetli tekst każdego z nich w konsoli. Twitter wymaga by wszystkie żądania używały OAuth do uwierzytelniania. W Poradnik uwierzytelniania znajdziesz więcej szczegółów na temat uwierzytelniania.

API

Klasa API dostarcza dostęp do całości metod twitter RESTful API. Każda metoda może zaakceptować różne parametry i zwrócić odpowiedzi. Po więcej informacji zajrzyj do API Reference.

Modele

When we invoke an API method most of the time returned back to us will be a Tweepy model class instance. This will contain the data returned from Twitter which we can then use inside our application. For example the following code returns to us a User model:

# Get the User object for twitter...
user = api.get_user('twitter')

Modele zawierają dane i metody pomocnicze, których możesz później użyć:

print(user.screen_name)
print(user.followers_count)
for friend in user.friends():
   print(friend.screen_name)

Po więcej informacji zajrzyj do ModelsReference.